Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Specialuddannelsen for sygeplejersker i kræftsygeplejen søger censorer, der kan censurere inden for uddannelsesområdet til beskikkelsesperioden 1. november 2018 – 31. oktober 2022.

Der kan søges i perioden 1. maj 2018 til og med 1. juni 2018

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

Ulla Arreborg
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Tlf. 7266 5161
E-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte:

Birgith Pedersen
Mail: birgith.pedersen@rn.dk
Censorformand

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.