Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Professionsbachelor i Medie- og Sonokommunikations Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for uddannelsesområdet til beskikkelsesperioden 1. april 2019 – 31. marts 2023:

Der kan søges i perioden 1. oktober 2018 til og med 15. november 2018.

For at kunne søge om optagelse i Professionsbachelor i Medie- og Sonokommunikations Censorkorps, skal du kunne dokumentere følgende:

Generelle krav:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.
Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Nicolai Abrahamsen pr. e-mail: nicolai@genklang.net

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.