Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om efterbeskikkelse som censor ved Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. april 2019 til den 31. marts 2023. Censorformandskabet gennemfører efterbeskikkelser to gange årligt i foråret og i efteråret.
Frist for at udfylde ansøgningsskemaet med henblik på at blive beskikket i foråret er den 1. marts og i efteråret er fristen den 1. september

Uddannelsen gennemføres i henhold til BEK nr 504 af 30/05/2016 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health.

Censorerne medvirker ved skriftlige og mundtlige eksaminer på uddannelsernes forskellige trin samt ved bedømmelse af bachelorprojekter inden for en eller flere studieretninger, herunder a) Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, b) Klinisk diætetik, c) Ledelse, fødevarer og service, d) Public Health Nutrition and Food Policy, e) Lifestyle and Health Education.

Kvalifikationer: Censorhvervet kan søges af personer med relevante kvalifikationer normalt i form af en kandidatgrad, en Master uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer indenfor et eller flere af ovennævnte fag/fagområder. Der lægges endvidere vægt på kendskab til uddannelsernes praktiske anvendelsesområde, herunder til aftageres situation og behov. Enkelte eksaminer foregår på engelsk.

Opgaver: Censorernes opgaver er fastlagt i BEK nr 1500 af 02/12/2016 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, og omfatter ud over opgaverne i forbindelse med eksamen afgivelse af en beretning om eksamen og rådgivning om uddannelsen.

Vederlag: Censorvederlaget udbetales med den takst, der gælder for censur på pågældende uddannelse og fag. Hertil kommer dækning af rejseudgifter og eventuelle diæter efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om uddannelserne kan fås via uddannelsesinstitutionerne:

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette Møller i Censorsekretariatet på telefon: 7266 5160 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Kirsten Færgeman på telefon 5358 9690 eller pr. e-mail: kirsten.faergeman@gmail.com

Se endvidere Censorformandskabets hjemmeside: www.escensor.dk

Ansøgningsfrist: 1. marts med henblik på at blive beskikket i foråret og 1. september for beskikkelse i efteråret.

Svar på ansøgning: Senest fire måneder efter ansøgningsfristen.

Hvis du også vil søge om beskikkelse til Bachelor of Global Nutrition and Health, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema til denne uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.