Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Uddannelsen til Professionsbachelor i Natur og Kulturformidling har sit eget censorkorps, og der skal nu beskikkes censorer til perioden 1. april 2019 – 31. marts 2023.

Censorer skal have:
Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder,
Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.
Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov.

Har du spørgsmål om beskikkelsesrunden, herunder om de nye studieordninger, er du velkommen til at kontakte censorformand Vagn Jørgensen på vj@khva.dk eller telefon 40 33 17 15.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte sekretær Susan Leth på censor-it@ucsyd.dk eller telefon 72 66 51 63.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.