Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Det Sundhedsfaglige Diplomområde søger censorer til beskikkelsesperioden 1. august 2019 - 31. juli 2019.,

For at kunne søge om optagelse i censorkorpset for

Det Sundhedsfaglige Diplomområde, skal du kunne dokumentere følgende:

  1. indgående og aktuelt kendskab til uddannelsernes mål, indhold og metoder
  2. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  3. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Censoraterne opslås i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 1500 af 02/12/2016).

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside http://www.sdcensor.dk/..

Der kan søges til mandag den 8. april - kl. 12.00


Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

Ulla Arreborg
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Tlf. 7266 5161
E-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte:

Ditte Høgsgaard
Censorformand
E-mail: ditte.hogsgaard@vivikom.dk

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.