Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte

 • Sekretær Mette Skovfoged Hansen, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5160.
 • Censorformand Zana Jaza, zanajaza@gmail.com.

Kvalifikationskrav til censorer ved Professionsbachelor i Dansk Tegnsprog og Tolkning:

Du skal:

 • have indgående og aktuelt kendskab til Professionsbachelor i Dansk Tegnsprog og Tolkning
 • have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder i uddannelsen
 • have aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • afgive en censorrapport efter hver censureringsopgave
 • medvirke til behandling af evt. klage- og ankesager
 • kunne anvende IT på brugerniveau
 • være indstillet på at deltage i dialogmøder med Censorformandskabet (CF) og censorkolleger
 • afgive løbende meddelelser til CF om evt. nyerhvervede kvalifikationer og stillingsændring
 • have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for uddannelsen og censureringsarbejde

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest d. 7. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.