Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Efterbeskikkelse

Som censor ved Psykomotorikuddannelsen skal du have:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
  • Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen

Du kan orientere dig i psykomotorikuddannelsens studieordning her:

Psykomotorikuddannelsen VIA - Randers

Psykomotorikuddannelsen KP - Hillerød.

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest søndag den 30. oktober 2022.

Har du spørgsmål til uddannelsen og krav til censorer kontakt censorformand Karin Ladeby, karin.ladeby@gmail.com, tlf. 24482755 eller næstformand Jette Kruse, jette@jettekruse.dk, tlf. 61716163

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte sekretær Ulla Arreborg, censor-it@ucsyd.dk, tlf.nr. 7266 5161

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999