Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Kvalifikationskrav til censorer ved Diplomuddannelse i socialformidling:

  • Du er engageret i dit fag og dets arbejdsmarked
  • Du har interesse i uddannelser, der giver forskellige faggrupper nye praktiske og teoretiske kompetencer
  • Du har en bred og relevant faglig baggrund inden for det uddannelsesområde, hvor du søger beskikkelse
  • Du er interesseret i at medvirke konstruktivt og kvalificeret ved uddannelsernes prøver, således at studerende får en ensartet og retfærdig bedømmelse

Læs mere om uddannelsen på https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/socialformidling

Se også censorbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er
du velkommen til at kontakte administrativ koordinator Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161 eller pr. mail: censor-it@ucsyd.dk.
Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen
til at kontakte censorformand Steffen Svendsen, stsv@ucl.dk, tlf. 2138 1735.

Der kan søges i perioden 12. september 2023 til og med 12. oktober 2023.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999