Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - pc@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte

Kvalifikationskrav til censorerne:

Du skal

  • beherske grunddisciplinerne i de(t) fag, du vil være censor for
  • have nogle års erfaring inden for uddannelsen / faget
  • kunne vurdere teori og metoder både hver for sig selv og i sammenhæng med praksis
  • være indstillet på at arbejde med flere platforme
  • påtage dig digital opgaveretning (som vi naturligvis giver en introduktion til)
  • være indstillet på, at censorjobbet spænder over både små og store opgaver og tidsmæssigt tager alt fra få timers læsning til tre dages sammenhængende eksamen

Du finder en beskrivelse af højskolens uddannelser og de tilhørende studieordninger på www.dmjx.dk/blivcensor.

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 1. november.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.