Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Uddannelser

Her er link til de enkelte censorformandskaber:

Administrationsbacheloruddannelsen: www.admcensor.dk

Bachelor of Global Nutrition and Health: www.escensor.dk

Bioanalytikeruddannelsen: www.biocensor.dk

Den Sociale Diplomuddannelse: (ingen hjemmeside)

De Pædagogiske Diplomuddannelser: www.pdcensor.dk

Det Sundhedsfaglige Diplomområde: www.sdcensor.dk

Diplomuddannelse i beskæftigelse: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i digital konceptudvikling: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i kriminologi: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i ledelse: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i skat: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i socialformidling: (ingen hjemmeside)

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning: (ingen hjemmeside)

DMJX - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: www.censordmjx.dk

Ergoterapeutuddannelsen: www.ergocensor.dk

Fysioterapeutuddannelsen: www.fyscensor.dk

Grafisk kommunikation: (ingen hjemmeside)

Jordemoderuddannelsen: www.jdmcensor.dk

Kristendom, kultur og kommunikation: (ingen hjemmeside)

Læreruddannelsen: www.laerercensor.dk

Professionsbachelor i Dansk Tegnsprog og Tolkning: www.ttucensor.dk

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed: www.escensor.dk

Professionsbachelor i Leisure Management: (ingen hjemmeside)

Professionsbachelor i Medie- og Sonokommunikation: (ingen hjemmeside)

Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling: www.nkfcensor.dk

Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formindling: www.tffcensor.dk

Psykomotorikuddannelsen: (ingen hjemmeside)

Pædagoguddannelsen: www.paedagogcensor.dk

Radiografuddannelsen: www.radcensor.dk

Socialrådgiveruddannelsen: www.censor-socudd.dk


Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: www.specpsyksygeplejerske.dk

Specialeuddannelsen for sygeplejersker i kræftsygepleje: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=898 og www.phmetropol.dk/Videreuddannelser/Efteruddannelser/Specialuddannelsen+i+kraeftsygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje: (ingen hjemmeside)

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske: https://www.phmetropol.dk/videreuddannelser/efteruddannelser/specialuddannelsen+til+sundhedsplejerske og https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddan...

Sygeplejerskeuddannelsen: www.censorformandskab.dk

Voksenunderviseruddannelsen: (ingen hjemmeside)