Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om efterbeskikkelse som censor ved Professionsbachelor i skat.

Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. december 2018 til den 30. november 2022.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Censorformandskabet som vil indstille censorer til beskikkelse. Den endelige beskikkelse gives af Uddannelses - og Forskningsministeriet.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte sekretær Mette Skovfoged Hansen, censor-it@ucsyd.dk, tlf.nr. 7266 5160.

Har du spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Martin Nors Hansen martinnorshansen@outlook.dk.

Fristen for at udfylde ansøgningsskemaet er den 23. september 2021. Der kan forventes svar på ansøgningen i 4. kvartal 2021.

Med venlig hilsen

Censorformandskabet for Professionsbachelor i Skat.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999