Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Fysioterapeutuddannelsen.

Fysioterapeutuddannelsernes Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for de fysioterapeutiske uddannelsesområder til beskikkelsesperioden 1. februar 2022 – 31. januar 2026.

Der kan søges i perioden 3. august 2021 til og med 17. september 2021.

Kriterier for beskikkelse af nye censorer jf. Eksamensbekendtgørelsen

For at kunne søge om optagelse i Fysioterapeutuddannelsens censorkorps, skal censor kunne dokumentere følgende:

Generelle krav:
 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Specifikke krav:
Derudover har repræsentanter for Ledernetværket og censorformandskabet har opstillet nedenstående krav til de enkelte eksaminer:

 • 4. semester: Farmakologi og Patologi:
  Cand.med. (lægefaglig uddannelse)
  Fysioterapeut med stort kendskab til farmakologi og patologi
 • 4. semester: Fysioterapi 4:
  Fysioterapeut
  Min. 2 års praktisk klinisk erfaring som fysioterapeut
  Gerne med tilknytning til klinisk praksis
 • 6. semester: Fysioterapi 6
  Fysioterapeut
  Min. 2 års praktisk klinisk erfaring som fysioterapeut
  Min. Master eller Kandidatuddannelse
 • 6. semester: Klinisk Fysioterapi 3
  Fysioterapeut
  Min. 2 års praktisk klinisk erfaring som fysioterapeut
  Gerne med tilknytning til klinisk praksis
 • 7. semesters BA eksamen
  Fysioterapeut
  Min. 2 års praktisk klinisk erfaring som fysioterapeut
  Min. Master eller Kandidatuddannelse

Krav til ansøgning:
Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning, inkl. et CV, hvor ovenstående dokumenteres. Når der søges om optagelse i censorkorpset til de kliniske prøver, skal censor angive dennes tilknytning til klinisk praksis og bevæggrundene for at blive censor på disse prøver.

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside www.fyscensor.dk.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Dorte Høst pr. e-mail: dhost@webspeed.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999